Libiri Kancelaria Rachunkowa - Oferta

OFERTA

Zajmujemy się kompleksową obsługą spółek prawa handlowego, małych i średnich firm, osób fizycznych.

Specjalizujemy się w następujących usługach:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Prowadzenie księgi głównej
 • Weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowych
 • Sporządzanie planów amortyzacyjnych
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez klienta planem amortyzacyjnym
 • Ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb VAT
 • Ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu magazynowego
 • Ewidencja księgowa wynagrodzeń i ich pochodnych
 • Kontrola należności i zobowiązań
 • Monitoring i przygotowywanie płatności
 • Przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych
 • Rozliczania kosztów
 • Ewidencja i rozliczania nakładów inwestycyjnych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie deklaracji CIT i VAT
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Sporządzanie dowolnych raportów dla potrzeb zarządczych

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez klienta planem amortyzacyjnym
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
 • Ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb VAT
 • Ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu magazynowego
 • Kontrola należności i zobowiązań
 • Monitoring i przygotowywanie płatności
 • Przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych
 • Sporządzanie deklaracji PIT i VAT
 • Rozliczanie roczne działalności na podstawie ewidencji podatkowej

Ryczałt Ewidencjonowany i karta podatkowa

 • Ewidencja przychodów
 • Ewidencja podatku VAT

Rozliczenia płacowe i ewidencje kadrowe

W zakresie kadr i płac świadczymy między innymi następujące usługi:
 • Opracowywanie regulaminów (pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, itp.)
 • Prowadzenie akt osobowych oraz dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • Prowadzenie pozostałych spraw pracowniczych (urlopy, absencje, badania lekarskie, uprawnienia, itp.)
 • Obsługa osobowa na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie list płac
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z ZUS
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Sporządzanie deklaracji PFRON i ZUS
 • Przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań pracowniczych i budżetowych
 • Naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty, itp.)
 • Naliczanie świadczeń wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Obsługa dodatkowych ubezpieczeń pracowniczych

Usługi biurowe

 • Odbieranie i wysyłanie korespondencji
 • Przygotowywanie pism i dokumentów
 • Archiwizacja dokumentacji

Sprzedaż oprogramowania realizuje firma SOFT-EXPERT

Naszym klientom zapewniamy:

Na każde życzenie staramy się przedstawić bieżącą sytuację finansową, by pomóc Klientom w podjęciu najtrafniejszych decyzji ekonomicznych.

Możesz mieć dostęp do swoich dokumentów zawsze i wszędzie. Nie musisz wychodzić z domu. Nasz system udostępniania dokumentów pozwala na łatwy dostęp do potrzebnych faktur.